Privacyverklaring

Privacyverklaring

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens
(1) Hieronder informeren we u over het verzamelen van persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar u persoonlijk kunnen worden herleid, bijv. naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijk conform art. 4 lid 7 EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is

Witte Tube + Pipe Systems GmbH
Schafjückenweg 5
D-26180 Rastede
info@witte-tube.com

Onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming bereikt u via datenschutz@witte-tube.com of ons postadres, met de toevoeging ‘de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming’.

(3) Wanneer u met ons per e-mail of via een contactformulier contact opneemt, worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De in dit verband ontstane gegevens wissen we, nadat de opslag niet meer noodzakelijk is, of we beperken de verwerking, indien er wettelijke bewaringsverplichtingen bestaan.

(4) Indien we voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik maken van gemachtigde dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder in detail over de desbetreffende procedures informeren. Daarbij noemen we ook de vastgestelde criteria voor de opslagduur.

§ 2 Uw rechten
(1) U hebt jegens ons de volgende rechten aangaande de persoonsgegevens die u betreffen:

• recht op informatie,
• recht op correctie of verwijdering,
• recht op beperking van de verwerking,
• recht op bezwaar tegen de verwerking,
• recht op overdraagbaarheid van gegevens.

(2) U hebt bovendien het recht om bij een privacytoezichthouder over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een klacht in te dienen.

§ 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek van onze website
(1) Bij het enkel informatief gebruik maken van de website, dus indien u zich niet registreert of ons anderszins informatie toezendt, verzamelen we slechts de persoonsgegevens die uw browser aan onze server toezendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te laten zien en de stabiliteit en de veiligheid te garanderen (wettelijke basis is art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG):

• IP-adres
• datum en tijd van het verzoek
• verschil in tijdzone met Greenwich Mean Time (GMT)
• inhoud van het verzoek (concrete pagina)
• toegangsstatus/HTTP-statuscode
• telkens verzonden hoeveelheid gegevens
• website waarvan het verzoek afkomstig is
• browser
• besturingssysteem en gebruikersinterface hiervan
• taal en versie van de browsersoftware.

(2) Behalve de bovengenoemde gegevens worden er bij uw gebruik van onze website cookies opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer aan de door u gebruikte browser toegewezen worden opgeslagen en waardoor naar de instantie die de cookie plaatst (in dit geval door ons) bepaalde informatie toegaat. Cookies kunnen geen programma´s uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Ze dienen om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:
a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hieronder worden toegelicht:

• tijdelijke cookies (hierover b)
• permanente cookies (hierover c).

b) Tijdelijke cookies worden automatisch gewist als u de browser sluit. Daartoe behoren in het bijzonder de sessie-cookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Daardoor kan uw computer worden herkend, als u op onze website terugkomt. De sessie-cookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c) Permanente cookies worden automatisch na een van tevoren vastgestelde periode gewist, die afhankelijk van het cookie verschillend kan zijn. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser te allen tijde wissen.

d) U kunt uw browser-instelling volgens uw wensen configureren en bijv. het toestaan van cookies van derden of alle cookies afwijzen. We wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

§ 4 Overige functies en aanbiedingen van onze website
(1) Behalve het zuiver informatieve gebruik van onze website bieden we verschillende diensten aan, waarvan u gebruik kunt maken indien u hiervoor belangstelling hebt. Met het oog hierop moet u als regel meer persoonsgegevens opgeven, die we gebruiken voor het leveren van de betreffende prestatie en waarvoor de bovengenoemde principes voor de gegevensverwerking gelden.

(2) Gedeeltelijk maken we voor de verwerking van uw gegevens gebruik van externe dienstverleners. Deze zijn door ons zorgvuldig uitgekozen en gemachtigd, zijn aan onze instructies gebonden en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Voor zover onze dienstverleners of partners hun zetel een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER) hebben, informeren we u over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van het aanbod.

§ 5 Bezwaar tegen of intrekken van de verwerking van uw gegevens
(1) Indien u toestemming voor de verwerking van uw gegevens hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken. Een dergelijk intrekken beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, nadat u die jegens ons hebt uitgesproken.

(2) Voor zover we de verwerking van uw persoonsgegevens op de afweging van belangen baseren, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking Dit is het geval indien de verwerking in het bijzonder niet noodzakelijk is voor de nakoming van een overeenkomst met u, wat door ons telkens bij de volgende beschrijving van de functies wordt aangegeven. Bij het maken van een dergelijk bezwaar verzoeken we u om de gronden uiteen te zetten, waarom we uw persoonsgegevens niet zoals door ons uitgevoerd dienen te verwerken. In geval van uw gegrond bezwaar onderzoeken we de stand van zaken en zullen we hetzij de gegevensverwerking staken resp. aanpassen, hetzij u onze klemmende beschermwaardige gronden aantonen, op grond waarvan we de verwerking voortzetten.

(3) Uiteraard kunt u tegen de verwerking uw persoonsgegevens voor doeleinden van reclame en gegevensanalyse te allen tijde bezwaar maken. Over uw bezwaar tegen reclame kunt u ons via de volgende contactgegevens informeren:

Witte Tube + Pipe Systems GmbH
Schafjückenweg 5
D-26180 Rastede
info@witte-tube.com

§ 6 Gebruik van onze webshop
(1) Indien u in onze webshop wilt bestellen, is het voor het sluiten van de overeenkomst vereist dat u uw persoonlijke gegevens vermeldt, die we voor de afhandeling van uw bestelling nodig hebben. Voor de afwikkeling van de overeenkomsten noodzakelijke verplichte gegevens zijn afzonderlijk gemarkeerd, overige gegevens zijn vrijwillig. De door u vermelde gegevens verwerken we voor de afhandeling van uw bestelling. Met het oog hierop kunnen we uw betalingsgegevens aan onze huisbank doorgeven. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid. 1 zin 1 punt b AVG.

(2) U kunt vrijwillig een klantenaccount aanmaken, waarmee we uw gegevens kunnen opslaan voor verdere inkopen op een later tijdstip. Bij het aanmaken van een account onder ‘Mijn account’ worden de door u vermelde gegevens opgeslagen met de mogelijkheid om deze in te trekken. Alle verdere gegevens, inclusief die van uw gebruikersaccount, kunt u in het klantengedeelte steeds wissen.

(3) We kunnen de door u vermelde gegevens bovendien verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit onze portefeuille of u e-mails met technische informatie te doen toekomen.

(4) Wij zijn op grond van handels- en fiscaalrechtelijke richtlijnen verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor de duur van tien jaar op te slaan. Echter voeren we na drie jaar een beperking van de verwerking uit, d.w.z. uw gegevens worden slechts gebruikt ter nakoming van de wettelijke verplichtingen.

(5) Ter voorkoming van ongeautoriseerde toegang van derden tot uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder financiële gegevens, wordt de bestelling via TLS-techniek versleuteld.

§ 7 Toepassing van webfonts
Op deze websites worden externe fonts, Google Fonts, gebruikt. Google Fonts is een dienst van Google Inc. Het opnemen van deze webfonts geschiedt door het contact maken met een externe server, als regel een server van Google Inc. in de USA. Hierdoor wordt aan de server toegezonden, welke van onze internetpagina’s u hebt bezocht. Ook wordt het IP-adres van de browser van de terminal van de bezoeker van deze website door Google Inc. opgeslagen. Nadere informatie vindt u in de privacyrichtlijnen van Google, die u hier kunt opvragen: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about en https://www.google.com/policies/privacy/

§ 8 Opnemen van YouTube-video’s
(1) We hebben YouTube-video’s in ons online-aanbod opgenomen, die op http://www.YouTube.com zijn opgeslagen en vanuit onze website direct afspeelbaar zijn. Deze zijn allemaal in de ‘uitgebreide privacymodus’ opgenomen, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden verzonden, als u de video’s niet afspeelt. Pas als u de video’s afspeelt, worden de in lid 2 genoemde gegevens verzonden. Op deze gegevensoverdracht hebben we geen invloed.

(2) Door het bezoek van de website krijgt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de onder § 3 van deze verklaring vermelde gegevens verzonden. Dit geschiedt onafhankelijk ervan of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt, waarmee u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Indien u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Indien u de toewijzing aan uw profiel bij YouTube niet wenst, moet u vóór activering van de knop uitloggen. YouTube slaat uw gegevens als gebruikersprofiel op en gebruikt ze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of een op der behoefte afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse geschiedt in het bijzonder (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) voor het leveren van op de vraag afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt recht op bezwaar tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening hiervan tot YouTube moet wenden.

(4) Meer informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en de verwerking hiervan door YouTube verkrijgt u in de privacyverklaring. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de USA en heeft zich aan de EU-US-Privacy-Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 9 Opnemen van Google Maps
(1) Op deze website gebruiken we het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen we u interactieve kaarten direct op de website laten zien en u een comfortabel gebruik van de kaartfunctie mogelijk maken.

(2) Door het bezoek van de website krijgt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de onder § 3 van deze verklaring vermelde gegevens verzonden. Dit geschiedt onafhankelijk ervan of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt, waarmee u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Indien u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Indien u de toewijzing aan uw profiel bij Google niet wenst, moet u vóór activering van de knop uitloggen. Google slaat uw gegevens als gebruikersprofiel op en gebruikt ze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of een op der behoefte afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse geschiedt in het bijzonder (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) voor het leveren van op de vraag afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt recht op bezwaar tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening hiervan tot Google moet wenden.

(3) Meer informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en de verwerking hiervan door de plug in-aanbieder krijgt u in de privacyverklaringen van de aanbieder. Daar krijgt u ook meer informatie over uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de USA en heeft zich aan de EU-US-Privacy-Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.