Over ons

Bedrijfsgegevens:
WITTE TUBE + PIPE SYSTEMS GMBH
Schafjückenweg 5
D-26180 Rastede, Duitsland

Directie: dhr. Tom Witte

Contact:
Telefoon: +49 (0) 4402– 9249– 0
Telefax: +49 (0) 4402– 9249– 77
E-mail: info@witte-tube.com

Registerinschrijving:
Ingeschreven bij: Amtsgericht Oldenburg
Registratienummer: HRB 205739

Omzetbelasting:
Omzetbelastingnummer: DE 277 9339 82

Verantwoordelijk voor de redactionele inhoud
Tom Witte, Schafjückenweg 5, D-26180 Rastede, Duitsland

Geschillen
De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor online-geschillenbeslechting, bereikbaar via www.ec.europa.eu/consumers/odr. We zijn niet bereid of verplicht om aan geschillenbeslechting door een voor een consumenten-beslechtingsinstantie deel te nemen. Indien u vragen heeft zijn wij bereikbaar via het hierboven vermelde e-mailadres.

Realisatie homepage: Brinkhaus/Ferchow Werbeagentur, Rastede, Duitsland


 

Uitsluiting van aansprakelijkheid (Disclaimer)

Aansprakelijkheid voor de inhoud
Als aanbieder van diensten zijn we verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze website, conform de Duitse wet (§ 7 lid 1 Telemediengesetz (TMG)) en de toepasselijke regelgeving. Als aanbieder van diensten zij wij echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie te bewaken of te zoeken naar omstandigheden die wijzen op een onwettige activiteit (vergelijk §§ 8 tot 10 TMG). Dit laat verplichtingen onverlet tot verwijdering of blokkeren van het gebruik van informatie conform toepasselijke wettelijke verplichtingen. Aansprakelijkheid hiervoor is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van het op de hoogte zijn van een concrete schending van het recht. Bij het bekend worden van schendingen van het recht op dit gebied zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan we geen invloed hebben. Daarom kunnen we voor deze inhoud van derden ook geen garantie geven. Voor de inhoud van een gelinkte website is steeds de betreffende aanbieder of exploitant van de website verantwoordelijk. De gelinkte websites zijn op het tijdstip van linken gecontroleerd op mogelijke schendingen van het recht. Onwettige inhoud was op het tijdstip van linken niet zichtbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte websites kan echter zonder concrete aanwijzingen voor een schending van het recht niet worden verwacht. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht
De door ons opgestelde inhoud en werken op deze website zijn onderworpen aan het auteursrecht. Voor de vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en iedere soort van verwerking buiten de beperkingen van het auteursrecht is schriftelijke toestemming vereist. Downloads en kopieën van deze website zijn slechts voor particulier, niet-commercieel gebruik toegestaan. Voor zover de inhoud op deze website niet door ons is opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig gemarkeerd. Mocht u toch een schending van het auteursrecht opmerken, dan verzoeken we u om ons hierop te wijzen. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen we een dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.