Oświadczenie o ochronie danych

Polityka prywatności

§ 1 Informacje dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych
(1) Poniżej informujemy Państwo na temat pozyskiwania i przetwarzania przez nas danych osobowych, podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe, to wszystkie te informacje, które dotyczą państwa osobiście, jak na przykład nazwisko, adres, adres mailowy, a także dane, które dotyczą Państwa postępowania, jako użytkowników.

(2) Zgodnie z artykułem 4, ustęp 7 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO), administratorem serwisu jest

Witte Tube + Pipe Systems GmbH
Schafjückenweg 5
26180 Rastede
info@witte-tube.com
Z pełnomocnikiem naszej firmy do spraw ochrony danych osobowych skontaktować się można pod adresem internetowym: datenschutz-witte-tube.com lub pod adresem pocztowym firmy dodając dopisek „die Datenschutzbeauftragte“.

(3) Podczas próby skontaktowania się z nami drogą mailową lub poprzez formularz kontaktowy, Państwa dane (adres mailowy, ewentualnie nazwisko i numer telefonu) zostają przez nas zapisane, abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania. Wszelkie dane, które w wyniku tej czynności zostały przez nas pozyskane, zostają jednak usunięte, po tym, kiedy ich zapis nie jest już konieczny, względnie przetworzenie ich zostaje ograniczone, gdy istnieje, nałożony prawnie obowiązek ich zachowania.

(4) W przypadku, gdy z racji pojedyńczych pozycji naszej oferty, zwrócić musimy się do współpracujących z nami, świadczących określone usługi firm lub wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, zostaną Państwo natychmiast dokładnie poinformowani odnośnie każdej sprawy. Otrzymacie przy tym Państwo także informacje na temat ustalonych kryteriów dotyczących okresu trwania zapisu.

§ 2 Państwa prawa
(1) Odnośnie dotyczących Państwa danych osobowych macie Państwo wobec naszej firmy następujące prawa:
● prawo do informacji,
● prawo do ich korekty lub usunięcia
● prawo do ograniczenia ich przetwarzenia
● prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania
● prawo do ich przenoszenia

(2) Poza tym przysługuje Państwu prawo do złożenia na nas skargi dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych u stosownego organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych.

§ 3 Pozyskiwanie danych osobowych podczas wejścia na naszą stronę internetową
(1) Podczas, gdy korzystacie Państwo z niniejszej strony internetowej tylkow celu informacyjnym, to znaczy, jeśli Państwo nie zajestrowaliście się lub przekazujecie nam informacje w inny sposób, pozyskujemy tylko te dane, które Państwa przeglądarka przekazała do naszego serwera. Jeśli jednak chcecie Państwo naszą stronę obejrzeć, pozyskujemy następujące dane, które są dla nas niezbędne ze względów technicznych, aby pokazać Państwu tę stronę oraz by zagwarantować wymaganą prawnie trwałość i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi tu artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1, litera f Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO)):

● adres IP komputera,
● datę i godzinę żądania
● różnica strefy czasowej do Greenwich Mean Time (GTM)
● treść żądania (konkretna strona)
● status dostępności / kod statusu HTTP
● ilość każdorazowo przesłanych danych
● strona internetowa, z której wysłano żądanie
● przeglądarka
● system operacjny i jego powierzchnia
● język i rodzaj oprogramowania przeglądarki internetowej

(2) Dodatkowo, obok wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej umieszczone zostaną na Państwa komputerze tzw. cookies (ciasteczka). Chodzi tu o maleńkie pliki tekstowe, które przyporządkowane zostaną używanej przez Państwo przeglądarce i zapisane na twardym dysku Państwa komputera . Poprzez cookies, z miejsca które je wysyła i umieszcza (w niniejszym przypadku poprzez naszą firmę), płyną do Państwa określona informacje. Cookies nie istalują na Państwa komputerze żadnych programów, ani nie przenoszą wirusów. Służą temu, aby korzystanie z internetu było dla jego użytkowników łatwiejsze w obsłudze i bardziej efektywne.

(3) Użycie Cookies:
a) Nasza strona internetowa korzysta z następujących rodzajów cookies (ich zasięg i funkcja wyjaśnione zostaną poniżej):

● transient cookies – ciasteczka czasowe (więcej w puncie b)
● persistent cookies – ciasteczka trwałe (więcej w punkcie c)

b) Transient cookies w sposób automatyczny zostają wymazane w chwili, gdy wyłączona zostaje przeglądarka internetowa. Do tego typu cookies zaliczają się w szczególności tzw. session cookies – ciasteczka sesyjne. Zapisują one tzw. session – ID, poprzez którą różne żądania Państwa przeglądarki przyporządkować można wspólnej sesji. Dzięki nim, w chwili powrotu na naszą stronę internetową, Państwa komputer zostaje rozpoznany. Session cookies zostają wymaszanew chwili Państwa wylogowania lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

c) Persistent cookies zostają automatycznie wymazane po określonym okresie czasu, zależnym od rodzaju cookies. Można je także w każdej chwili wymazać, zmienając ustawienia dotyczących bezpieczeństwa w Państwa przeglądarce.

d) Państwo możecie również sami, zgodnie ze swym życzeniem konfigrować ustawienia przeglądarki i blokować przyjęcie, na przykład third-party-cookies. Zwracamy Państwu jednak uwagę, iż w takim przypadku ewenualnie nie będzie możliwe korzystanie z wszystkch funkcji naszej strony internetowej.

§ 4 Dalsze funkcje i oferty naszej strony internetowej
(1) Oprócz możliwości korzystania z naszej strony internetowej w celach czysto informacyjnych, oferujemy różne świadczenia, z których skorzystać możecie Państwo, jeśli jesteście nimi zainteresowani. Do tego celu podać należy z reguły dalsze dane osobowe, z których korzystamy w celu zapewnienia zrealizowania odpowiedniego świadczenia i których dotyczą wcześniej wspomniane rozporządzenia dotyczące przetwarzenia danych.

(2) W celu przetworzenia Państwa danych korzystamy częściowo z pracy zewnętrzych dostawców usług. Są on wybierani przez nas z wielką starannością, zobowiązani do przestrzegania naszych instrukcji i regularnie kontrolowani.

(3) Jeśli siedziby naszych współpracowników lub partnerów znajdują się w kraju nie należącym do Europejskiej Unii gospodarczo-walutowej (UGW), w opisie naszej oferty zostaniecie Państwo poinformowani o skutkach tej okoliczności.

§ 5 Sprzeciw lub odwołanie zgody na przetwarzenie danych
(1) W przypadku, gdy udzieliliście Państwo swej zgody na przetwarzanie danych, możecie w każdej chwili ją odwołać. Wstrzymanie dopuszczalności przetwarzania Państwa danych osobistych będzie możliwe dopiero po zgłoszeniu nam tegoż odwołania.

(2) Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych przez naszą firmę dokonywane jest w oparciu o zasadę wyważenia wzajemnych interesów, możecie Państwo zgłosić sprzeciw wobec dalszego ich przetwarzania. Chodzi tu w szczególności o przypadek, gdy przetwarzanie danych nie jest konieczne do realizacji zamówienia z Państwem (na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia nie potrzeba zgody – przyp. tłumacza) , co każdorazowo opisane zostanie poniżej, w opisie poszczególnych funkcji. Składając taki sprzeciw, prosimy Państwo o przedstawienie nam przyczyn, dla których nie możemy przetwarzać Państwa danych osobowych w sposób, w jaki tego zwykle dokonujemy. Po otrzymaniu od Państwa uzasadnionego sprzeciwu, zajmiemy się zbadaniem konkretnej sytuacji i albo zaniechamy przetwarzania danych lub je odpowiednio dostosujemy, albo wyjaśnimy Państwu przyczyny, z racji których przetwarzanie danych będzie kontynuowane.

(3) Wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów reklamowych i analizy danych, możecie Państwo, oczywiście, w każdej chwili złożyć sprzeciw. O sprzeciwie tym proszę nas poinformować wykorzystując następujące dane kontaktowe:

Witte Tube + Pipe Systems GmbH
Schafjückenweg 5
26180 Rastede
info@witte-tube.com

§ 6 Korzystanie z naszych sklepów internetowych
(1) Jeśli zamierzacie Państwo złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, do zawarcia umowy o kupnie konieczne jest podanie Państwa danych osobowych, które potrzebne są do zrealizowania Państwa zamówienia. Dane niezbędne do realizacji umów oznaczone są, jako dane obowiązkowe w sposób szczególny, pozostałe informacje są dobrowolne. Przekazane nam przez Państwo dane wykorzystawane są przez nas do realizacji Państwa zamówienia. Do tego celu Państwa dane dotyczące płatności przekazać możemy współpracującemu z nami bankowi. Podstawę prawną w tej kwestii stanowi artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1, litera b Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO).

(2) Możecie Państwo otworzyć u nas również konto klienta, dzięki któremu Państwa dane zostaną zapisane na wypadek późniejszych, dalszych zakupów. Podczas założenia takiego konta pod hasłem „Moje konto” zapisane zostaną (z możliwością odwołania) podane prze Państwo dane. Wszystkie pozostałe informacje, łącznie z kontem użytkownika, możecie Państwo usunąć w strefie klienta.

(3) Przekazane nam dane możemy wykorzystywać również w celu informowania Państwa o innych intersujących produktach z naszej oferty albo, aby przesyłać Państwu e-maile z informacjami technicznymi.

(4) Ze względu na przepisy dotyczące spraw handlowych i podatkowo-prawnych jesteśmy zobowiązani do zachowania na okres lat dziesięciu, takich danych jak Państwa adres oraz dane dotyczące zamówienia i płatności. Jednak po upływie lat trzech przetwarzanie tych danych odbywa sią w sposób ograniczony, to znaczy, Państwa dane zastosowane zostaną tylko w celu w dotrzymania zobowiązań prawnych.

(5) W celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do Państwa danych osobowych, zwłaszcza dostępu do danych związanych z finansami, proces zamawiania zaszyfrowuje się techniką TLS.

§ 7 Zastosowanie webfontów
Na naszych stronach internetowych zastosowane są regulacje zewnętrzne – fonty Google. Google Fonts jest usługą oferowaną przez Google Inc. Integracja tychże fontów web następuje przez wywołanie serwera, z reguły jest to serwer Google Inc. w USA. Serwerowi temu przekazane zostają informacje dotyczące odwiedzanych przez Państwo stron internetowych. Google Inc. zapisze także adres IP przeglądarki urządzenia końcowego użytkownika tychże stron. Dokładniejsze informacje na ten temat znajdziecie Państwo we wskazówkach firmy Google, dotyczących ochrony danych, które znajdziecie pod następującym linkiem: www.google.com/fonts#AboutPlace:about oraz www.google.com/policies/privacy

§ 8 Intergracja materiału video z YouTube
(1) W naszą ofertę online włączyliśmy również materiał video z YouTube, który zapisany jest pod adresem http://www.YouTube.com i który nasza strona internetowa może bezpośrednio odtworzyć. Materiał ten zintegrowany jest w całości z tzw. „rozszerzonym trybem ochrony danych“, to znaczy, że YouTube nie uzyska żadnych danych Państwa, jako użytkowników, jeśli filmy te nie zostały przez Państwo odtworzone. Dopiero wówczas, gdy Państwo te filmy oglądają, przenoszone są dane, o których mowa jest w akapicie 2. Na fakt przeniesienia danych w takim przypadku firma nasza nie ma żadnego wpływu.

(2) W chwili pojawienia się Państwa na naszej stronie internetowej, YouTube otrzyma informację, że wywołana została odpowiednia podstrona naszej strony internetowej. Ponadto przekazane zostaną dane opisane w § 3 niniejszej polityki prywatności. Odbywa się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia Państwu konto użytkownika, poprzez które jesteście zalogowani, czy też takie konto w ogóle nie istnieje. Jeżeli jesteście Państwo zalogowani na stronie Google, dane zostaną bezpośrednio przypisane Waszemu kontu. Jeśli jednak Państwo nie życzycie sobie przyporządkowania do Waszego profilu na YouTube, musicie wylogować się przed aktywizacją przycisku. YouTube zapisuje Państwa dane, jako profile użytkowania i korzysta z nich w celach reklamy, analizowania rynku oraz/lub w celu skonstruowania swych, zorientowanych na popyt stron internetowych. Takie wykorzystanie danych służy w szczególności zaoferowaniu odpowiedniej reklamy (również tym użytkownikom, którzy nie są zalogowani) oraz informowaniu innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działalności na naszych stronach internetowych. Państwo, ze swej strony macie prawo do złożenia sprzeciwu wobec konstruowania takich profilów użytkowników, jednak w celu realizacji tego sprzeciwu zwrócić powinnisćcie się Państwo do YouTube.

(3) Dalsze informacje dotyczące celu i zasięgu pozyskiwania i przetwarzenia danych przez YouTube otrzymacie Państwo w polityce prywatności tej firmy. Tam też znajdziecie więcej informacji odnośnie praw, jakimi dysponujecie oraz możliwości wstrzymania pozyskiwania i przetwarzenia danych w celu ochrony Państwa sfery prywatnej: https://www.google.de/intl/de/polices/privacy. Firma Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i podporządkowała się ona wymogom EU-US-Privacy-Shield,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

§ 9 Integracja Google Maps
(1) Na naszej stronie internetowej korzystamy również z oferty Google Maps. Możemy przez to bezpośrednio na naszej stronie pokazać Państwu interaktywne mapy i umożliwić wygodne korzystanie z funkcji map

(2) Po pojawieniu się przez Państwo na stosownej stronie, Google otrzymuje informację, że wywołania została odpowiednia podstrona naszej strony internetowej. Ponadto przekazane zostaną dane wymienione w § 3 niniejszej polityki poprawności. Następuje to niezależnie od tego, czy Google dysponuje Państwa kontem użytkownika, poprzez które jesteście zalogowani, czy też takie konto nie istnieje. Jeśli jesteście Państwo zalogowani w Google, Wasze dane zostaną bezpośrednio przyporządkowane Państwa kontu. Jeśli jednak Państwo nie życzycie sobie przyporządkowania do Waszego profilu na Google, musicie wylogować się przed aktywizacją przycisku. Google zapisuje Państwa dane, jako profile użytkowania i korzysta z nich w celach reklamy, analizowania rynku oraz/lub w celu skonstruowania swych, zorientowanych na popyt stron internetowych. Takie wykorzystanie danych służy w szczególności zaoferuwaniu odpowiedniej reklamy (również tym użytkownikom, którzy nie są zalogowani) oraz informowaniu innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaności na naszych stronach internetowych. Państwo, ze swej strony macie prawo do złożenia sprzeciwu wobec konstruowania takich profilów użytkowników, jednak w celu realizacji tego sprzeciwu zwrócić powinnisćcie się Państwo do Google.

(3) Dalsze informacje dotyczące celu i zasięgu pozyskiwania i przetwarzenia danych przez operatora plug-in otrzymacie Państwo w polityce prywatności tego operatora. Tam też znajdziecie więcej informacji odnośnie praw, jakimi dysponujecie oraz możliwości wstrzymania pozyskiwania i przetwarzania danych w celu ochrony Państwa sfery prywatnej: https://www.google.de/intl/de/polices/privacy. Firma Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i podporządkowała się ona wymogom EU-US-Privacy-Shield,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework