Stopka redakcyjna

Informacje zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych:
WITTE TUBE + PIPE SYSTEMS GMBH
Schafjückenweg 5
26180 Rastede

Reprezentowana przez:
Tom Witte, dyrektor zarządzający

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 4402– 9249– 0
Telefaks: +49 (0) 4402– 9249– 77
E-mail: info@witte-tube.com

Wpis do rejestru:
Wpis do rejestru handlowego
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Oldenburgu
Numer rejestru: HRB 205739

VAT:
Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 a ustawy o podatku VAT: DE 277 9339 82

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu § 55 ust. 2 niemieckiej umowy państwowej o transmisji radiowej (RStV, Rundfunkstaatsvertrag):
Tom Witte, Schafjückenweg 5, 26180 Rastede

Europejska Platforma Rozwiązywania Sporów:
Komisja Europejska udostępnia internetową platformę rozstrzygania sporów (OS), dostępną pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Nasz adres poczty elektronicznej jest podany wyżej w stopce redakcyjnej. Nie jesteśmy ani gotowi ani zobowiązani do udziału w postępowaniach ugodowych przed organem mediacyjnym ds. konsumenckich.


 

Wykluczenie odpowiedzialności (Disclaimer)

Odpowiedzialność za treści
Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 ust. 1 TMG za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazanych lub przechowywanych obcych informacji lub sprawdzania okoliczności, które wskazują na bezprawną działalność. Nie narusza to obowiązku usunięcia lub zablokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Stosowna odpowiedzialność możliwa jest jednak dopiero od chwili powzięcia wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W momencie otrzymania informacji o takim naruszeniu niezwłocznie usuniemy odpowiednie treści.

Odpowiedzialność za odsyłacze
Nasza oferta zawiera odsyłacze do witryn internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć odpowiedzialności za te obce treści. Za treści powołanych stron odpowiadają ich dostawcy lub operatorzy. W chwili ustawiania odsyłacza sprawdzono, czy powołane strony nie powodują ewentualnego naruszenia prawa. Przy ustawianiu odsyłacza nie znaleźliśmy na nich treści niezgodnych z prawem. Bez konkretnych wskazań na naruszenie prawa nie można żądać on nas ciągłej kontroli treści na stronach powiązanych. W momencie otrzymania informacji o naruszeniach prawa niezwłocznie usuniemy odpowiednie odsyłacze.

Prawa autorskie
Treści i dzieła zamieszczone na tych stronach przez operatora podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i każda forma użytkowania wykraczająca poza granice praw autorskich wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie treści zawartych na tej stronie jest dozwolone wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. W przypadku publikacji na tej stronie treści, które nie pochodzą od operatora, przestrzegane są prawa autorskie podmiotów trzecich. W szczególności, treści autorstwa osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo to zauważysz przypadek naruszenia praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym. W przypadku ujawnienia naruszenia prawa treści te zostaną niezwłocznie usunięte.